Podmienky ochrany osobných údajov

Sme spoločnosť Vodicka Limited s.r.o.

 

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.vodicka.audio

 

Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

 

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

 

I. Spracúvanie osobných údajov

 

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresu, email, tel. číslo

 

Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb.

 

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť. 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 10 rokov od našej poslednej komunikácie.

 

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

 

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, email, tel. číslo a pri platbe vopred aj číslo účtu

 

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

 

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií).

 

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti. 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takých služieb alebo dodania tovaru.

 

C. Newsletter (komerčná komunikácia) 

Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

 

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

10 rokov od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: vodicka.audio@gmail.com

 

II. Kto sa k údajom dostane?

 

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru DPD, Direct Parcel Distribution SK s.r.o. 
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930
 • poskytovateľ e-mailingovej služby gmail.com (Google Ireland Limited
  incorporated and operating under the laws of Ireland
  (Registration Number: 368047 / VAT Number: IE6388047V)
  Gordon House, Barrow Street
  Dublin 4
  Ireland )

 

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

 • Heureka Shopping s.r.o., osobné údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) výlučne pre účely programu „Overené zákazníkmi“, pre získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho

 

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

 

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

 

V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

 

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese vodicka.audio@gmail.com alebo zavolajte na tel. č. +421 907 574 291

IV. Používanie súborov cookies 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

 

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

 

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

 

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

 

Používané súbory cookies:

Technický názov

Vydavateľ

Účel a popis cookies

Doba trvania

Štatistiky

 

 

 

_ga

Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.

24 mesiacov

 _ga_#

 Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

 Používa sa v službe Google Analytics na zhromažďovanie údajov o tom, koľkokrát používateľ navštívil webovú stránku, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy.

 24 mesiacov

td

Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Štatistické údaje o správaní používateľov na webovej stránke. Používa sa na interné analýzy prevádzkovateľom webovej stránky.

Relácia

Marketing

 

 

 

IDE

Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Používa ho Google DoubleClick na registráciu a hlásenie akcií používateľa webovej stránky po zobrazení alebo kliknutí na jednu z reklám inzerenta s cieľom zmerať účinnosť reklamy a prezentovať používateľovi cielené reklamy.

do 399 dní

AEC

Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Zaisťuje, že požiadavky v rámci relácie prehliadania zadáva používateľ, a nie iné stránky. Tieto súbory cookie zabraňujú škodlivým stránkam konať v mene používateľa bez vedomia tohto používateľa.

6 mesiacov

pagead/landing

 

Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Zhromažďuje údaje o správaní návštevníkov z viacerých webových stránok s cieľom prezentovať relevantnejšiu reklamu – to tiež umožňuje webovej stránke obmedziť počet zobrazení tej istej reklamy.

Relácia

NID

Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Používa sa na prehrávanie videí YouTube vložených na webovej stránke.

6 mesiacov

pagead/1p-user-list/# Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko Sleduje, či používateľ prejavil záujem o konkrétne produkty alebo udalosti na viacerých webových stránkach, a zisťuje, ako sa používateľ pohybuje medzi stránkami. Používa sa na meranie reklamného úsilia a uľahčuje platbu poplatkov za sprostredkovanie medzi webovými stránkami. Relácia
_gcl_au Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko Používa sa na experimentovanie s efektívnosťou reklamy na webových stránkach využívajúcich ich služby. 3 mesiace
lastExternalReferrerTime Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko Zisťuje, ako sa používateľ dostal na webovú stránku registráciou svojej poslednej URL adresy. Perzistentná
_fbp Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko Používa sa na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán. 3 mesiace
lastExternalReferrer Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko Zisťuje, ako sa používateľ dostal na webovú stránku registráciou svojej poslednej URL adresy. Perzistentná
LAST_RESULT_ENTRY_KEY Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko Používa sa na sledovanie interakcie používateľa s vloženým obsahom. Relácia
nextId Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko Používa sa na sledovanie interakcie používateľa s vloženým obsahom. Relácia
PREF Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko Registruje jedinečné ID, ktoré používa Google na uchovávanie štatistík o tom, ako návštevník používa videá YouTube na rôznych webových stránkach. 8 mesiacov
remote_sid Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko Nevyhnutné pre implementáciu a funkčnosť videoobsahu YouTube na webovej stránke. Relácia
YSC Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko Registruje jedinečné ID na uchovávanie štatistík o tom, aké videá z YouTube používateľ videl. Relácia

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

 

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

 

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov 

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

 

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo sa obrátiť na súd.

 

Tieto zásady sú účinné od 16.2.2024